Bereket Duası ve Bereket İçin Okunması Gereken Dualar

0
560
bereket dua

Bereket İçin Okunması Gereken Dualar Hangileri?

Bir işi yaparken o işin bereketli olmasını isteriz. Bunun için de bereket duasını okuruz. Bu yazımızda sizlere bereket duası, bereket dua, bereket duaları sorularının cevabını derledik. İşte size bereket duası ve bereket için okunması gereken dualar;

Bereket Duası (Karınca Duası)

bereket duası

Karınca duası yani bereket duası bir işin veya herhangi bir şeyin bereketlenmesi için okunması için okunması gereken duaların başında gelir. Allah bu duayı okuyana bereketli helal kazanç, bol rızık, evine asana ise bolluk getirir. İş yerine asana ise bereketli kazanç ve bol müşteri getirir.

Bu duayı neyin bereketlenmesini istiyorsanız oralara okuyup yazıp asın. İşyeriniz, eviniz, erzaklarınız, arabanız gibi aklınıza ne geliyorsa ona okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim den ayetler okuduğunuz için de ayrıca sevap alırsınız. Allahu Teala’yı zikretmekten hem sevap kazanırsınız. hem de kalbinizde bir rahatlama hissedersiniz.


Bereket Duası Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin.

Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.


Rızık Duası

Bereket için okunması gereken dualardan bir diğeri olan rızık duası, Allahu Teala’dan bereket getirmesi, rızkı getirmesi veya arttırması için okunur. Peki ya rızık duasının okunuşu nedir;

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Bereket için okunması gereken duaları yazdığımız yazının sonuna geldik aşağıdaki linkten size önerdiğimiz diğer dualara bakabilirsiniz.

Önerilen İçerik: İşlerin Rast Gitmesi İçin Okunması Gereken Dualar

İnfoburda.com

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here